UdL x Tothom

Què és UdLxTothom?

El Programa UdLxTothom forma part dels serveis que la UdL ofereix a tota la comunitat universitària, l’estudiantat, el personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador. Està adscrit a la Coordinació de Compromís Social, Igualtat i Cooperació  i es gestiona en el si de la Unitat d’Informació i Orientació Universitària. El seu objectiu és promoure la participació i la inclusió de les persones amb diversitat funcional, en base als principis d’igualtat d’oportunitats, d’inclusió i de responsabilitat social.

Responsables d'atenció a la inclusió del centre

Pel professorat: com fer més accessible la docència

La nostra universitat rep cada vegada més estudiantat pertanyent a col·lectius vulnerables, el que fa que cada cop les aules universitàries siguin més diverses. La Universitat del S.XXI ha de poder garantir la inclusió plena d’aquests col·lectius, no només en termes d’accés i presència a les titulacions, sinó també quant a l’èxit en les seves trajectòries en l’educació superior. Aquest repte implica transformar la docència universitària a través del disseny universal. Això implica facilitar l’accés a tot l’estudiantat, especialment d’aquell considerat un grup vulnerable (dificultats d’aprenentatge, trastorns, i altres casuístiques), reduint la necessitat de mesures de suport específiques per aquests col·lectius.

A continuació us presentem una guia pràctica basada en un conjunt d'infografies i videocàpsules formatives per al professorat universitari de manera que li faciliti la tasca d’implementar el disseny universal a les seves assignatures.

 

Infografies

Projecte d'innovació docent: "La implementació del disseny universal en l'educació superior: un nou repte per a la docència universitària". (2021-2022). Finançat pel Vicerrectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat". Equip docent: Cristina Petreñas (coord.), Clara Sansó, Adelina Ianos, Judit Janés, Cecilio Lapresta, Àngel Huguet, Úrsula Hinostroza, Fernando Senar, Isabel Sáenz, Inés Polo, Andrea Jardí, Rosa Florensa, Teresa Torres, Mariona Farré, Mercè Sala, María Sánchez. 

 

 

 

 

Videocàpsules formatives

Projecte d'innovació docent: "La implementació del disseny universal en l'educació superior: un nou repte per a la docència universitària". (2021-2022). Finançat pel Vicerrectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat". Equip docent: Cristina Petreñas (coord.), Clara Sansó, Adelina Ianos, Judit Janés, Cecilio Lapresta, Àngel Huguet, Úrsula Hinostroza, Fernando Senar, Isabel Sáenz, Inés Polo, Andrea Jardí, Rosa Florensa, Teresa Torres, Mariona Farré, Mercè Sala, María Sánchez. 

Enllaços:

Projecte d'innovació docent: "La resolució de casos i la intervenció directa en contextos reals com a mesura de suport universal en l’educació superior". (2022-2023). Finançat pel Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat". Equip docent: Cristina Petreñas (coord.), Clara Sansó, Adelina Ianos, Úrsula Hinostroza, Josep Ubalde, Andrea Jardí, Dorys Sabando, Ignasi Puigdellívol, Teresa Torres, Mariona Farré, Mercè Sala, Rosa Florensa, Judit Janés, Cecilio Lapresta, Ángel Huguet, Fernando Senar i Isabel Sáenz.

Enllaços: