Informació per al professorat

El professorat de la FEPTS pot participar als programes Erasmus (Docència i Formació), als programes de mobilitat UdL i mobilitat transfronterera amb el Campus Iberus, entre altres. També es pot sol·licitar ajuts per al professorat estranger visitant.

Podeu trobar tota aquesta informació a la web de l'Oficina de Relacions Internacionals.

   Last modification: