Serveis que ofereix la UdL als tutors de centres de pràctiques

D'acord amb el Conveni de Cooperació entre la Universitat de Lleida i els centres col·laboradors de pràctiques, per a la realització de les pràctiques dels alumnes de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, la Universitat expedirà, un cop finalitzada la pràctica i a petició de la persona interessada, una certificació relativa a la col·laboració del tutor/a on constarà l’especialitat tutoritzada, el curs acadèmic i la durada en hores.