UdL x Tothom

Que es UdLxTothom?

El Programa UdLxTothom forma parte de los servicios que la UdL ofrece a tota la comunidad universitaria, estudiantado, personal de administración y servicios y personal docente e investigador. Está adscrito a la Coordinación de Compromiso Social, Igualdad y Cooperación y se gestiona en el sí de la Unidad de Información y Orientación Universitaria. Su objetivo es promover la participación y la inclusión de las personas con diversidad funcional, en base a los principios de igualdad de oportunidades, inclusión y de responsabilidad social.

Responsables de atención a la inclusión del centro

Pel professorat: com fer més accessible la docència

La nostra universitat rep cada vegada més estudiantat pertanyent a col·lectius vulnerables, el que fa que cada cop les aules universitàries siguin més diverses. La Universitat del S.XXI ha de poder garantir la inclusió plena d’aquests col·lectius, no només en termes d’accés i presència a les titulacions, sinó també quant a l’èxit en les seves trajectòries en l’educació superior. Aquest repte implica transformar la docència universitària a través del disseny universal. Això implica facilitar l’accés a tot l’estudiantat, especialment d’aquell considerat un grup vulnerable (dificultats d’aprenentatge, trastorns, i altres casuístiques), reduint la necessitat de mesures de suport específiques per aquests col·lectius.

A continuació us presentem una guia pràctica basada en un conjunt d'infografies i videocàpsules formatives per al professorat universitari de manera que li faciliti la tasca d’implementar el disseny universal a les seves assignatures.

 

Infografías

 

Projecte d'innovació docent: "La implementació del disseny universal en l'educació superior: un nou repte per a la docència universitària". (2021-2022). Finançat pel Vicerrectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat". Equip docent: Cristina Petreñas (coord.), Clara Sansó, Adelina Ianos, Judit Janés, Cecilio Lapresta, Àngel Huguet, Úrsula Hinostroza, Fernando Senar, Isabel Sáenz, Inés Polo, Andrea Jardí, Rosa Florensa, Teresa Torres, Mariona Farré, Mercè Sala, María Sánchez. 

 

 

 

Videocápsulas formativas

Projecte d'innovació docent: "La implementació del disseny universal en l'educació superior: un nou repte per a la docència universitària". (2021-2022). Finançat pel Vicerrectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat". Equip docent: Cristina Petreñas (coord.), Clara Sansó, Adelina Ianos, Judit Janés, Cecilio Lapresta, Àngel Huguet, Úrsula Hinostroza, Fernando Senar, Isabel Sáenz, Inés Polo, Andrea Jardí, Rosa Florensa, Teresa Torres, Mariona Farré, Mercè Sala, María Sánchez. 

Enllaços:

Projecte d'innovació docent: "La resolució de casos i la intervenció directa en contextos reals com a mesura de suport universal en l’educació superior". (2022-2023). Finançat pel Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat". Equip docent: Cristina Petreñas (coord.), Clara Sansó, Adelina Ianos, Úrsula Hinostroza, Josep Ubalde, Andrea Jardí, Dorys Sabando, Ignasi Puigdellívol, Teresa Torres, Mariona Farré, Mercè Sala, Rosa Florensa, Judit Janés, Cecilio Lapresta, Ángel Huguet, Fernando Senar i Isabel Sáenz.

Enllaços: