Informació i orientació a l'estudiantat

Consell de l'Estudiantat de la FEPTS

cosell_fepts
El Consell de l’Estudiantat de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social, coordinat amb el Consell de l’Estudiantat de la UdL i la resta de consells de centre, és l’òrgan de debat i representació de l’estudiantat integrat a la FEPTS, amb participació en tots els seus òrgans de decisió i en els de la Universitat.

El seu objectiu essencial és vetllar pels drets i els interessos de l’estudiantat del centre, vehicular les seves propostes i demandes dins els òrgans universitaris competents i, en definitiva, col·laborar en la consecució d’una formació acadèmica i humana de qualitat.On ens trobaràs?

Adreça Av. de l’Estudi General, núm. 4 – 25001 LLEIDA
Despatx 2.07 FEPTS
Telèfon 973706549
Adreça electrònica ce.fepts@udl.cat
Instagram @conselldelestudiantat.fepts
Facebook Consell de l’estudiantat de FEPTS

 

 

   Darrera modificació: