Secretaria acadèmica

Horari d'atenció al públic

AMB CITA PRÈVIA
MATÍ: de dilluns a divendres de 9.30 a 14h.
TARDA: dimarts de 15.30 a 17.30h.
******DEMANAR CITA PRÈVIA******
Correu electrònic fepts.secretariacentre@udl.cat
Telèfons 973 70 6503, 973 70 6504, 973 70 6505, 973 00 3484
Adreça postal Secretaria de centre - Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4
25001 Lleida