Departaments

Departament de Didàctiques Específiques

Direcció: Moisés Selfa Sastre
Secretaria acadèmica: Nayra Llonch Molina
didesp.direccio@udl.cat
www.didesp.udl.cat

Secretaria administrativa
Horari d'atenció: de 9.30 a 14h
Sara Montoza Moles
Despatx: 1.11
Tel.: 973 70 6516
didesp.secretaria@udl.cat

Departament de Pedagogia

Direcció: Maria Paz Lopez Teulón
Secretaria acadèmica: Anna Soldevila Benet
pedagogia.direccio@udl.cat
www.pedagogia.udl.cat

Secretaria administrativa
Horari d'atenció: de 9.30 a 14h
Magda Torrelles Porqueres
Despatx: 2.14
Tel.: 973 70 6551
pedagogia.secretaria@udl.cat

Departament de Psicologia

Direcció: Judit Janés Carulla
Secretaria acadèmica: Jaume March Llanes
psicologia.direccio@udl.cat
www.departament-psicologia.udl.cat

Secretaria administrativa
Horari d'atenció: de 9.30 a 14h
Magda Torrelles Porqueres
Despatx: 2.14
Tel.: 973 70 6551
psicologia.secretaria@udl.cat