Salutació del degà

David Aguilar Camaño

Et dono una cordial benvinguda a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida. La nostra Facultat té la vocació de ser una peça fonamental dins la Universitat de Lleida (UdL). La seva missió dins de la institució és servir la societat pel que fa a la formació inicial, la continuada i la permanent, tant de mestres d’Educació Infantil i Primària com de professors de Secundària, així com d’educadors socials, treballadors socials, psicopedagogs i psicòlegs.


Actualment, la Facultat acull un equip humà de prop de 300 professors adscrits, més de 2.400 estudiants i 14 treballadors d’administració i serveis. Aquests estudiants, que suposen un 25% de l’estudiantat de la UdL, es distribueixen en 7 titulacions de grau, inclosos dos dobles graus, un d’Educació Primària Dual i un d’Educació Primària Bilingüe en Anglès, 6 màsters propis i 3 màsters interuniversitaris. Som pioners a engegar propostes i modalitats educatives innovadores, com el Grau en Educació Primària Bilingüe, i el Grau en Educació Primària Dual, en què els nostres estudiants realitzen un 40% de la seva activitat presencial en contextos escolars, així com les dobles titulacions en Educació Primària i Educació Infantil o en Educació Primària i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. També es disposa de més de 80 convenis amb universitats de tot el món per realitzar estades de docència o pràctiques a l’estranger, que creixen any rere any. La recerca i la transferència de coneixement que se'n deriva ens permeten participar en xarxes de desenvolupament estatal i internacional.

Estudiar a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL significa comptar amb un entorn acollidor de tota la comunitat universitària. Professorat, personal d’administració i serveis i l’estudiantat compartim la visió de l’educació com a font d’oportunitats. Així doncs, et desitjo que puguis aprofitar la teva estada amb nosaltres i totes les possibilitats que la Facultat ofereix.

 

David Aguilar Camaño
Degà de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social