Serveis que ofereix la UdL als tutors de centres de pràctiques

 Descarregar Pdf

D'acord amb el Conveni de Cooperació entre la Universitat de Lleida i els centres col·laboradors de pràctiques, per a la realització de les pràctiques dels alumnes de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social en centres docents no universitaris i serveis educatius, els tutors dels centres:

  • Podeu accedir a les fonts documentals i materials del Servei de Biblioteca de la Universitat de Lleida que puguin ser d'utilitat en el desenvolupament de les seves funcions com a tutors:

Servei de Biblioteca i Documentació

 

  • Si us interessa, podeu ser també usuaris del programa d'activitats esportives, proposades pel Servei d'Esports de la UdL, amb condicions similars a les del professorat universitari.

Servei d'Esports de la UdL

 

  • Sereu receptors, havent finalitzat les pràctiques dels estudiants que tutoritzeu, d'una certificació de la vostra tutoria on constarà l'especialitat tutoritzada, el curs acadèmic, el període en que s'ha desenvolupat i el número d'hores de durada.
   Darrera modificació: