Directori

Equip de Deganat

 Descarregar Pdf
  Càrrec Despatx Telèfon Adreça electrònica
CORNADÓ TEIXIDÓ, Maria-Pau Degana 0.07 973 003499 fepts.deganat@udl.cat
AGUILAR CAMAÑO, David Vicedegà / Cap d'estudis Ed. Primària i Infantil 0.05 973 706510 fepts.capestudisinfpri@udl.cat
BLANCH PLANA, Àngel Secretari acadèmic 0.06 973 706511 fepts.sacademica@udl.cat
CLARÀ GARANGOU, Marc Vicedegà / Cap d'estudis Psicologia 0.04 973 706509 fepts.capestudispsicologia@udl.cat
ORÓ PIQUERAS, Maricel Vicedegana pràctiques graus d'educació 0.06 973 706511 fepts.vicepractiquesmestre@udl.cat
ROS MORENTE, Àgnes Vicedegana Relacions Internacionals 0.03 973 706620 fepts.international@udl.cat
VAQUERO TIÓ, Eduard
Vicedegà / Cap d'estudis Ed. Social i Treball Social  0.09 973 706522 fepts.capestudissocial@udl.cat
         
Deganat   0.07 973 003499 fepts.deganat@udl.cat
Secretaria académica   0.06 973 706511 fepts.sacademica@udl.cat
Secretaria de deganat   0.08 973 003499 fepts.secretariadeganat@udl.cat

 

 

 

   Darrera modificació:

COORDINACIONS

 Descarregar Pdf

Coordinacions de graus

  Titulació Despatx Telèfon Adreça electrònica
BRESCÓ BAIGÉS, Enric Grau en Educació Infantil 0.06Polivalent 973 703302 fepts.coordgei@udl.cat
COIDURAS RODRÍGUEZ, Jordi L. Grau en Educació Primària - Pla Dual Matí 2.41 973 706579 fepts.coordgepdualm@udl.cat
DOMINGO COLL, Jordi
Grau en Educació Social 3.30 973 706605 fepts.coordges@udl.cat
FALGUERA GARCIA, Enric Antoni Doble grau Ed. Infantil - Ed. Primària 1.16 973 706523 fepts.coordgeiep@udl.cat
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Vicenç Josep Doble grau Ed. Primària - CAFE 1.18 973 706526 fepts.coorddp-cafe@udl.cat
MIRANDA RUCHE, Francisco Javier Grau en Treball Social 3.29 973 706603 fepts.coordgts@udl.cat
ORÓ PIQUERAS, Maricel Grau en Educació Primària - Pla Bilingüe 3.12 973 706585 fepts.coordgepbi@udl.cat
PETREÑAS CABALLERO, Cristina Grau en Educació Primària - Pla Dual Tarde 1.22 973 706578 fepts.coordgepdualt@udl.cat
SANSÓ GALIAY, Clara Maria Grau en Psicologia 1.28 973 706574 fepts.coordgps@udl.cat
VALLS GABERNET, M. Josep
Grau en Educació Infantil - Gestions creatives 2.16 973 706552 fepts.coordgeicrea@udl.cat

Coordinacions de menció

  Menció Despatx Telèfon Adreça electrònica
IBAÑEZ PLANA, Manel STEM 3.34 973 706514 manel.ibanez@udl.cat
JOVÉ DELTELL, Mª Carme Educació física 1.19 973  706528 carme.jove@udl.cat
ORÓ PIQUERAS, Maricel Anglès 0.06 973 706511 maricel.oro@udl.cat
SANSÓ GALIAY, Clara Maria Necessitats educatives especials i educació en la diversitat 1.28 973  706574 clara.sanso@udl.cat
TOLMOS TENA, Antoni Educació musical 1.37 973  706543 antoni.tolmos@udl.cat

Coordinacions de màsters

  Titulació Despatx Telèfon Adreça electrònica
ARCO BRAVO, Isabel del
Màster en Psicopedagogia 2.27 973 706575 fepts.coordmpsico@udl.cat
ARQUÉ FUSTÉ, Glòria

Màster en Neuropsicologia

Doble titulació: Màster en Psicologia Sanitària i Màster en Neuropsicologia

2.25 973 706561 fepts.coordmneur@udl.cat
BLANCH PLANA, Àngel
Màster en Psicologia General Sanitària  0.06 973 706511 fepts.coordmpgs@udl.cat
CARRERA FARRAN, Xavier Màster en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2.39 973 706577 fepts.coordmelearning@udl.cat
VRACIU, Alexandra
Màster en Formació del Professorat de Secundaria i Batxillerat, FP i Idiomes 1.38 973 706544 fepts.coordmsec@udl.cat

 

 Programa Nèstor

    Despatx Telèfon Adreça electrònica
BLANCH PLANA, Àngel   0.06 973 706511 fepts.nestor@udl.cat

 

   Darrera modificació:

Personal d'Administració i Serveis

 Descarregar Pdf
Unitat / servei Despatx Telèfon Adreça electrònica
Consergeria 0.12 973 706501  
Direcció centre / Secretaria de deganat 0.08 973 003499 fepts.secretariadeganat@udl.cat
Direcció centre / Tècnic 0.01 973 706548 rosamarta.granero@udl.cat
Gestor de qualitat 0.02 973 003480 qualitat.fepts@udl.cat
Negociat academicodocent / Gestió acadèmica 0.10 973 003484
973706503
973706504
973706505
fepts.secretariacentre@udl.cat
Negociat academicodocent / Planificació docent 0.01 973 706513 fepts.programaciodocent@udl.cat
Negociat academicodocent / Pràctiques 0.01 973 706507 fepts.practiques@udl.cat
Secretaria Didàctiques Específiques 1.11 973 706516 didesp.secretaria@udl.cat
Secretaria Pedagogia i Psicologia 2.14 973 706551 pedagogia.secretaria@udl.cat
psicologia.secretaria@udl.cat

 

 

   Darrera modificació:

Serveis científico-tècnics

 Descarregar Pdf
  Espai Telèfon Adreça electrònica
Sala multisensorial Snoezelen 0.13   fepts.salasensorial@udl.cat
Brain in game 0.23 Polivalent  6609 jaume.march@udl.cat
Servei de millora de la convivència als centres educatius FEPTS 3450 sct.convivencia@udl.cat
Projectes de Creació Transdisciplinars FEPTS    
Assessorament i Formació en Salut, Educació i Relacions Intergeneracionals Seminari 3.10 2098 fidel.molinaluque@udl.cat

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: