Directori

Equip de Deganat

 Descarregar Pdf
  Càrrec Despatx Telèfon Adreça electrònica
AGUILAR CAMAÑO, David Degà 0.07 973 003499 fepts.deganat@udl.cat
DESFILIS BARCELÓ, Ester
Vicedegana / Cap d'estudis Psicologia i Màsters 0.04 973 706509 fepts.capestudispsicologia@udl.cat
FALGUERA GARCIA, Enric
Vicedegà pràctiques graus d'educació 0.06 973 706511 fepts.vicepractiquesmestre@udl.cat
PETREÑAS CABALLERO, Cristina Vicedegana / Cap d'estudis Ed. Primària i Infantil 0.05 973 706510 fepts.capestudisinfpri@udl.cat
RAMOS PLA, Anabel
Secretària acadèmica 0.06 973 706511 fepts.sacademica@udl.cat
ROS MORENTE, Àgnes Vicedegana Relacions Internacionals 0.03 973 706620 fepts.international@udl.cat
VAQUERO TIÓ, Eduard
Vicedegà / Cap d'estudis Ed. Social i Treball Social  0.09 973 706522 fepts.capestudissocial@udl.cat
         
Deganat   0.07 973 003499 fepts.deganat@udl.cat
Secretaria académica   0.06 973 706511 fepts.sacademica@udl.cat
Secretaria de deganat   0.08 973 003499 fepts.secretariadeganat@udl.cat

 

 

 

   Darrera modificació:

COORDINACIONS

 Descarregar Pdf

Coordinacions de graus

  Titulació Despatx Telèfon Adreça electrònica
BRESCÓ BAIGÉS, Enric Grau en Educació Infantil 0.06Polivalent 973 703302 fepts.coordgei@udl.cat
CLARÀ GARANGOU, Marc Grau en Educació Primària - Pla Dual Matí 1.29 973 706536 fepts.coordgepdualm@udl.cat
CUTILLAS ALBERICH, Laia Grau en Educació Primària - Pla Dual Tarde 1.14 973 706520 fepts.coordgepdualt@udl.cat
FILLAT PRAT, Anna
Doble grau Ed. Primària - CAFE 1.18 973 706527 fepts.coorddp-cafe@udl.cat
GUTIÉRREZ UJAQUE, Daniel Grau en Educació Primària - Pla Bilingüe 3.36 973 706611 fepts.coordgepbi@udl.cat
LÓPEZ TEULÓN, Mari Paz
Grau en Educació Social 2.24 973 706560 fepts.coordges@udl.cat
MIRANDA RUCHE, Francisco Javier Grau en Treball Social 3.29 973 706603 fepts.coordgts@udl.cat
SANSÓ GALIAY, Clara Maria Grau en Psicologia 1.28 973 706574 fepts.coordgps@udl.cat
VALLS GABERNET, M. Josep
Grau en Educació Infantil - Gestions creatives 2.16 973 706552 fepts.coordgeicrea@udl.cat
VRACIU, Alexandra
Doble grau Ed. Infantil - Ed. Primària 1.38 973 706544 fepts.coordgeiep@udl.cat

Coordinacions de menció

  Menció Despatx Telèfon Adreça electrònica
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Vicenç Educació física 1.21 973 706645 vicenc.hernandez@udl.cat
IBAÑEZ PLANA, Manel STEM 3.34 973 706514 manel.ibanez@udl.cat
ORÓ PIQUERAS, Maricel Anglès 3.32 973 706607 maricel.oro@udl.cat
SANSÓ GALIAY, Clara Maria Necessitats educatives especials i educació en la diversitat 1.28 973  706574 clara.sanso@udl.cat
TOLMOS TENA, Antoni Educació musical 1.37 973  706543 antoni.tolmos@udl.cat

Coordinacions de màsters

  Titulació Despatx Telèfon Adreça electrònica
ARCO BRAVO, Isabel del
Màster en Psicopedagogia 2.27 973 706575 fepts.coordmpsico@udl.cat
ARQUÉ FUSTÉ, Glòria

Màster en Neuropsicologia

Doble titulació: Màster en Psicologia Sanitària i Màster en Neuropsicologia

2.25 973 706561 fepts.coordmneur@udl.cat
BLANCH PLANA, Àngel
Màster en Psicologia General Sanitària  0.06 973 706511 fepts.coordmpgs@udl.cat
CARRERA FARRAN, Xavier Màster en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2.39 973 706577 fepts.coordmelearning@udl.cat
LLONCH MOLINA, Nayra Màster en Formació del Professorat de Secundaria i Batxillerat, FP i Idiomes 1.36 973 706542 fepts.coordmsec@udl.cat

 

 Programa Nèstor

    Despatx Telèfon Adreça electrònica
RAMOS PLA, Anabel   0.06 973 706511 fepts.sacademica@udl.cat

 

Coordinadora de Qualitat

    Despatx Telèfon Adreça electrònica
RAMOS PLA, Anabel
  0.06 973 706511 fepts.sacademica@udl.cat

 

 

 

 

   Darrera modificació:

Personal d'Administració i Serveis

 Descarregar Pdf
Unitat / servei Despatx Telèfon Adreça electrònica
Consergeria 0.12 973 706501  
Direcció centre / Secretaria de deganat 0.08 973 003499 fepts.secretariadeganat@udl.cat
Direcció centre / Tècnic 1.11 973 706548 rosamarta.granero@udl.cat
Gestor de qualitat 0.02 973 003480 qualitat.fepts@udl.cat
Negociat academicodocent / Gestió acadèmica 0.10 973 003484
973706503
973706504
973706505
fepts.secretariacentre@udl.cat
Negociat academicodocent / Planificació docent 1.11 973 706513 fepts.programaciodocent@udl.cat
Negociat academicodocent / Pràctiques 0.10 973 706507 fepts.practiques@udl.cat
Secretaria Dept. Ciències de l'Educació 1.10 973 706516 decedu.secretaria@udl.cat
Secretaria Dept. Psicologia, Sociologia i Treball Social 1.10 973 706551 dpsisots.secretaria@udl.cat

 

 

   Darrera modificació:

Serveis científico-tècnics

 Descarregar Pdf
  Espai Telèfon Adreça electrònica
Sala multisensorial Snoezelen 0.13   fepts.salasensorial@udl.cat
Brain in game 0.23 Polivalent  6609 jaume.march@udl.cat
Servei de millora de la convivència als centres educatius FEPTS 3450 sct.convivencia@udl.cat
Projectes de Creació Transdisciplinars FEPTS    
Assessorament i Formació en Salut, Educació i Relacions Intergeneracionals Seminari 3.10 2098 fidel.molinaluque@udl.cat

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: