Anton Aluja, assessor de la comisió d'interpelacions de recursos de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Descarregar Pdf

El catedràtic de psicologia de la Universitat de Lleida (UdL) i responsable del grup d'investigació Neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de la conducta de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Lleida (IRBLleida), Anton Aluja Fabregat, ha estat nomenat assessor de la comisió d'interpelacions de recursos de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Aluja comparteix aquesta responsabilitat amb el catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Eugenio García-Albe.

"Este encargo es un importante mérito profesional y también para las instituciones como la UdL y el IRBLleida, puesto que solo dos catedráticos de psicología pueden asesorar sobre recursos de acreditaciones o sexenios" ha explicat l'investigador.

La Comisió d'Apelacions de la AQU Catalunya és l'únic òrgan que té la funció de resoldre els recursos interposats contra els acords de la Comisió d'Avaluació de la Investigació i altres comisions d'avaluació, certificació i acreditació. Per tant, s'encarregarà de revisar els recursos presentats en les avaluacions de professorati en les avaluacions institucionals. Els revisors s'encarregaran d'emetre informes tècnics sobre els recursos en Psicologia per la Comisió d'Apelacions per un període de quatre anys.

Aluja és <valuador de la AQU i de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (*ANEP) de la Secretaría General de Investigación del Ministerio de Ciencia e innovación de España. També és expert en avaluació de productivitat científica i promotor i coordinador de les webs www.produ-science.udl.cat i www.psy-wos.es.

 

Notícia original: El catedrático de la UdL e investigador del IRBLleida, Anton Aluja, asesor de la comisión de interpelaciones de recursos de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña