Lectura de tesi doctoral de Vera Gyamera

Descarregar Pdf

El dia 22 de juny, la doctoranda Vera Gyamera va defensar la seva tesi doctoral "Motivation and attitudes towards english: evidence of francophones’ learning english as a second language" a la Sala Maria Rúbies de la nostra facultat.
La tesi ha estat dirigida pel Dr. Cecilio Lapresta i la Dra. Judith Janés i tutoritzada també pel Dr. Cecilio Lapresta del Departament de Geografia i Sociologia de la UdL.

La qualificació final és Excel·lent "Cum Laude".