Nou projecte "Multiligualism and Multiligual Education in the European Union - MULTILIG-EU" a la FEPTS

Finançat per la Unió Europea

Descarregar Pdf

El Grup de recerca Llengua i Educació desenvoluparà el projecte “Multiligualism and Multiligual Education in the European Union - MULTILIG-EU” finançat per la Unió Europea.

En el marc del Mòdul Jean Monnet “Multiligualism and Multiligual Education in the European Union - MULTILING-EU” es duran a terme una activitat formativa a l’estudiantat de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social durant tres cursos, així com reunions de treball i divulgatives amb autoritats i professionals de la Generalitat de Catalunya i d’altres associacions que promouen el multilingüisme.

Aquestes tasques, juntament amb activitats de transferència de coneixement i divulgació, tenen l’objectiu de generar una valoració positiva del multilingüisme i l’educació multilingüe entre els futurs i les futures docents i la societat en general.