Publicació del llibre "La didàctica de la poesia infantil i juvenil en la formació inicial de mestres: veus poètiques i propostes d’actuació i reflexió"

dels professors Moisès Selfa i Enric Falguera

Descarregar Pdf
llibre_11_3_24
Portada del llibre

Els professors Moisès Selfa i Enric Falguera de la FEPTS han publicat recentment el llibre "La didàctica de la poesia infantil i juvenil en la formació inicial de mestres: veus poètiques i propostes d’actuació i reflexió" de la col·lecció Anàlisis i Estudis de l'editorial Graó.

Aquesta obra ofereix una visió panoràmica de la poesia per a infants i joves publicada en llengua catalana des de l’any 2010 fins als nostres dies. Aquest panorama es completa amb propostes concretes de treball d’aquest gènere a l’aula. És així com, a partir d’un cànon que queda ben justificat, es fa un repàs sobre els autors i els títols que han anat emergint i consolidant amb força en aquest període de temps, i les temàtiques i altres elements destacats d’aquest gènere, que cal tenir en compte quan la poesia es vol treballar en la formació inicial de mestres i a l’aula. En concret, es destaquen tres veus poètiques, Miquel Desclot, Josep Maria Sala Valldaura i Lola Casas, que són un exemple paradigmàtic de les constants vitals que fonamenten la poesia per a infants i joves aquests darrers anys. De cada autor es destaquen els títols més significatius no sols per la seva qualitat literària, sinó també per tractar-se de plomes que tenen avui dia una gran cabuda a l’aula escolar i a les matèries relacionades amb la didàctica de la literatura en la formació inicial de mestres. A més, la poesia infantil i juvenil ha de ser treballada a l’aula tot conceptualitzant aquesta didàctica. D’aquí les dues propostes concretes amb què es clou aquesta obra. La primera, adreçada a l’etapa d’educació infantil i la segona, que es pot implementar tant en aquesta etapa educativa com en la de l’educació primària.