Consell de l'Estudiantat de la FEPTS

consell
El Consell de l’Estudiantat de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social, coordinat amb el Consell de l’Estudiantat de la UdL i la resta de consells de centre, és l’òrgan de debat i representació de l’estudiantat integrat a la FEPTS, amb participació en tots els seus òrgans de decisió i en els de la Universitat.

El seu objectiu essencial és vetllar pels drets i els interessos de l’estudiantat del centre, vehicular les seves propostes i demandes dins els òrgans universitaris competents i, en definitiva, col·laborar en la consecució d’una formació acadèmica i humana de qualitat.On ens trobaràs?

Localització Despatx 2.08
Web http://cefce.blogspot.com/
Correu electrònic fce@estudiantat.udl.cat
   Darrera modificació: