Informació per a l'estudiantat

Mobilitat acadèmica

Com a estudiant de la UdL tens les portes obertes per a participar en diversos programes de mobilitat acadèmica que et permetran estudiar en altres universitats sense deixar de ser estudiant de la UdL i amb la possibilitat de reconeixement d’aquests estudis un cop hagis tornat a Lleida. El programa Erasmus Estudis entre universitats europees, el programa Mobilitat UdL amb universitats majoritàriament de fora d'Europa i el programa SICUE entre universitats de l'estat espanyol són els tres grans programes de mobilitat acadèmica. I si vols fer pràctiques en empreses europees tens al teu abast les beques Erasmus Pràctiques.

   Darrera modificació:

Programa específic de mobilitat

Els programes de mobilitat propis de la FEPTS tenen l'objectiu de realitzar les pràctiques de 3r i 4t curs dels graus d'Educació Infantil i Primària a l'estranger.

Termini i convocatòria
Es publica a la web de la FEPTS (http://www.fepts.udl.cat)

Centres
Convenis amb centres educatius a l´estranger

Dotació econòmica
Aquesta convocatòria està dotada amb un ajut econòmic de la FEPTS. Les bases per optar a aquest ajut es publiquen un cop resolta la convocatòria.

Requisits específics

  • Pràctiques II Ed. Primària: Haver superat 100 crèdits incloent Pràctiques I.
  • Pràctiques III Generalista Ed. Primària: Haver superat 97 crèdits de matèries didàctico-disciplinars i Pràctiques II.
  • Pràctiques III Mencions Ed. Primària: Haver superat 97 crèdits de matèries didàctico-disciplinars, Pràctiques II i les optatives de menció.
  • Pràctiques II Ed. Infantil: Haver superat 100 crèdits incloent Pràctiques I.
  • Pràctiques III Ed. Infantil: Haver superat 52 crèdits de matèries didàctico-disciplinars i Pràctiques II.
  • No haver participat anteriorment en aquesta acció de mobilitat.
  • Nota mitjana mínima 7 sobre 10.


Criteris de selecció

  • Expedient acadèmic.
  • Coneixement de l'idioma.
  • Carta de motivació pel centre sol·licitat.
   Darrera modificació: