Salutació del degà

Carles Alsinet Mora

Et dono una cordial benvinguda a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida. La nostra facultat té la vocació de ser una peça fonamental dins la Universitat de Lleida (UdL). La seva missió dins de la institució és servir la societat pel que fa a la formació inicial, la continuada i la permanent, tant de mestres d’Educació Infantil i Primària com de professors de Secundària, així com d’educadors socials, treballadors socials, psicopedagogs i psicòlegs. Pretenem ser un referent d’innovació docent, de canvi metodològic i de la millora de la qualitat docent per a tots els centres de la universitat.

Actualment, la facultat acull un equip humà de 285 professors adscrits, més de 2.400 estudiants i 12 treballadors d’administració i serveis. Aquests estudiants, que suposen un 25% de l’estudiantat de la UdL, es distribueixen en 7 titulacions de grau, inclosos dos dobles graus, un d’Educació Primària Dual i un d’Educació Primària Bilingüe en Anglès, 4 màsters propis i 3 màsters interuniversitaris. Som pioners a engegar propostes i modalitats educatives innovadores, com el Grau en Educació Primària Bilingüe, el Grau en Educació Primària Dual, en què els nostres estudiants realitzen un 40% de la seva activitat presencial en contextos escolars, així com les dobles titulacions en Educació Primària i Educació Infantil o en Educació Primària i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Volem projectar la facultat com un centre obert a la ciutat i obert al món. Per aquesta raó, es disposa de més de 80 convenis amb universitats de tot el món per realitzar estades de docència o pràctiques a l’estranger, que creixen any rere any. La recerca en àmbits educatius i socials també és una de les activitats importants realitzades per la facultat. No només ens preocupem per la recerca bàsica, sinó també per la transferència que se’n deriva per tal d’incidir en el sistema educatiu i participar, tant a escala estatal com internacional, en xarxes de desenvolupament i innovació socioeducativa.

Estudiar a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL significa comptar amb un entorn acollidor de tota la comunitat universitària. Professorat, personal d’administració i serveis i l’estudiantat compartim la mateixa visió de l’educació com a font d’oportunitats, i la missió d’assolir l'excel·lència. Així doncs, et desitjo que puguis aprofitar la teva estada i totes les possibilitats que la facultat ofereix.

 

Carles Alsinet Mora
Degà de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

   Darrera modificació: