Matèria Transversal

Informació

  • Del TOTAL de crèdits optatius que ha de cursar l'alumne segons el seu pla d'estudis, 6 crèdits es PODEN cursar com a matèria transversal
  • El reconeixement dels cursos s'ha de fer un cop assolits els 6 crèdits de matèria transversal

Cursos ofertats per la Facultat

Fet religiós cultura i valors I

Inici matrícula
8/1/2020
Fi matrícula
14/2/2020
[més informació]

Fet religiós cultura i valors II

Inici matrícula
8/1/2020
Fi matrícula
2/4/2020
[més informació]

Informació dels cursos

Despatx 0.01 Planificació Docent, 11.30-13.30h.
Tel. 973706507

 

   Darrera modificació: