Matèria Transversal

Informació

  • Del TOTAL de crèdits optatius que ha de cursar l'alumne segons el seu pla d'estudis, 6 crèdits es PODEN cursar com a matèria transversal
  • El reconeixement dels cursos s'ha de fer un cop assolits els 6 crèdits de matèria transversal

Cursos ofertats pel Departament de Psicologia

Formació en estimulació multisensorial Snoezelen

Inici matrícula
23/2/2022
Fi matrícula
14/3/2022
[més informació]

Iniciació als escacs

Inici matrícula
7/3/2022
Fi matrícula
ampliat fins el 28/3/2022
[més informació]

Cursos ofertats pel Departament de Didàctiques Específiques

Gèneres, feminismes i educació

Inici matrícula
9/12/2021
Fi matrícula
15/02/2022
[més informació]
   Darrera modificació: