III Seminari: Immigració i educació d'adults d'origen estranger: experiències singulars

Descarregar Pdf

Amb l'arribada de persones d'origen estranger sorgeixen noves situacions educatives no formals que són assumides, per grups d'iniciativa social i molts dels quals encara continuen en aquestes accions formatives a les quals els immigrants accedeixen més fàcilment pels horaris i uns programes més adaptats a les seves necessitats, entre d'altres aspectes. És indubtable la importància de les respostes formatives d'iniciativa social (entitats, associacions...), però els coneixements metodològics i didàctics adquirits a les Escoles d'Adults a partir de l'experiència sobre alfabetització amb població autòctona no sempre s'han transferit a la formació de persones immigrades d'altres països.

En aquest sentit experiències i recerques d'Itàlia, d'altres universitats d'Espanya i, especialment, que s'estan portant a terme a Catalunya es van detallar en el "III Seminari: Immigració i educació d'adults d'origen estranger: experiències singulars" que es va fer el dia 12 de desembre a la Facultat, per part del Grup de Recerca Gr-ASE, i al que van assistir aproximadament 100 persones.