Matèria Transversal

Informació

  • Del TOTAL de crèdits optatius que ha de cursar l'alumne segons el seu pla d'estudis, 6 crèdits es PODEN cursar com a matèria transversal
  • El reconeixement dels cursos s'ha de fer un cop assolits els 6 crèdits de matèria transversal

Cursos ofertats per la Facultat

Informació: Secretaria FEPTS, 11.30-13.30h.
Tel. 973706507

Estratègies d'aprenentatge per a assignatures en anglès

Inici matrícula
12/9/2022
Fi matrícula
3/10/2022
[més informació]

Renda bàsica, cap a un dret universal? Reptes i debats de justícia social i drets socials en les societats del benestar

Inici matrícula
26/9/2022
Fi matrícula
15/10/2022
[més informació]

 

 

   Darrera modificació: