Servei d’Assessorament, Formació i Impuls a la Recerca (SAFIR)

Què és SAFIR?

El Servei d'Assessorament, Formanció i Impuls de la Recerca (SAFIR) de la FEPTS persegueix els següents objectius:

Impulsar la recerca a la FEPTS, dirigit a: estudiantat, investigadors/es en formació i PDI.
Fer visible la recerca que es fa a la FEPTS, tant a nivell local com a nivell internacional.
Assessorar i acompanyar a qualsevol persona de la FEPTS que vulgui impulsar una línia de recerca.

Contacte


Meritxell Simon Martín
Investigadora Ramon y Cajal
meritxell.simon@udl.cat


Departament de Ciències de l'Educació

Calendari

ACTIVITAT TIPOLOGIA DATA HORARI / LLOC PONENT/S

Presentació de SAFIR

[presentació en .pdf]

[enregistrament de la videoconferència]

  dilluns 30/10/2023

13h-14h

  • David Aguilar, Degà FEPTS
  • Meritxell Simón, Investigadora Ramon y Cajal

Coneix com iniciar una carrera investigadora i els ajuts pre-doctorals existents

[presentació en .pdf]

Finança la teva recerca dimarts 7/11/2023

12h-14h

Sala de Juntes

  • Leticia Carro, ORDI UdL
  • Júlia Freixes, investigadora FPU
  • Daniel Gutiérrez, professor lector

Com publicar en una revista d'educació Quartil 1

[presentació en .pdf]

Comunica la teva recerca
dimarts 21/11/2023

13h-14h

Sala de Juntes

Mark Freeman, Institute of Education, University College London

Coneix com continuar i promoure la carrera investigadora i els ajuts post-doctorals existents

[presentació en .pdf]

Finança la teva recerca
dimarts 28/11/2023

12h-14h

Sala de Juntes

  • Leticia Carro, ORDI UdL
  • Victoria Marín i Meritxell Simón, investigadores Ramón y Cajal
  • Josep Ubalde i Adelina Ianos, professor/a lectors
Trobada mensual Safir "work-in-progress and afterwork drink" Work-in-progres dimarts 30/01/2024

12h-14h

Sala de Juntes

Meritxell Simon, responsable SAFIR
Trobada mensual Safir "work-in-progress and afterwork drink" Work-in-progres dimarts 27/02/2024

12h-14h

Sala de Juntes

Meritxell Simon, responsable SAFIR
Trobada mensual Safir "work-in-progress and afterwork drink" Work-in-progres dimarts 19/03/2024

12h-14h

Sala de Juntes

Meritxell Simon, responsable SAFIR
Trobada mensual Safir "work-in-progress and afterwork drink" Work-in-progres dimarts 30/04/2024

12h-14h

Sala de Juntes

Meritxell Simon, responsable SAFIR
Trobada mensual Safir "work-in-progress and afterwork drink" Work-in-progres dimecres 29/05/2024

Café de Teatre

 

 

Ajuts per iniciar la carrera investigadora

Beques Introducció a la Recerca, UdL – Banc Santander

https://www.udl.cat/ca/serveis/seu/introduccio_recerca/

 

Beques de col·laboració, Ministeri d’Educació

https://www.educacionfpydeportes.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998142/ficha/948142-2024.html

Ajuts per a realitzar màsters

Ajuts per a estudiar màsters, Ministeri d’Educació

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/master/becas-generales-universitarias.html

 

Ajuts per fer un màster o doctorat a França, Campus France

https://www.campusfrance.org/es/el-programa-de-becas-de-francia-excelencia-eiffel 

 

Ajuts per fer un màster o doctorat a l'estranger, Fundació La Caixa

https://fundacionlacaixa.org/ca/beques-postgrau-estranger

Ajuts per a la realització d’una tesi doctoral

Personal pre-doctoral en formació UdL 2024, Universitat de Lleida

https://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/convocatories/contractes-predoctorals/#sections-tab-2

https://www.recercaitransferencia.udl.cat/export/sites/Recerca/ca/.galleries/Gestio-Ajuts/2018/convoca/4_0_2024_CONVOCATORIA-predoc_UdL_Definitiva_2.pdf

 

Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI 2024), AGAUR

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-Joan-Oro-per-a-la-contractacio-de-personal-investigador-predoctoral-en-formacio-FI-2024

 

Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI SDUR 2023), AGAUR

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Convocatoria-dajuts-de-Suport-a-Departaments-i-Unitats-de-Recerca-Universitaris-per-a-la-contractacio-de-personal-investigador-predoctoral-en-formacio-a-Catalunya-FI_SDUR-2021.

 

Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT), AGAUR

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-tesis-doctorals-en-catala-TDCAT-2021

 

Doctorats industrials, Generalitat de Catalunya

https://doctoratsindustrials.gencat.cat/

 

Ajudes doctorals Inphinit per a realitzar tesis a l’Estat Espanyol i a Portugal, Fundació La Caixa

https://fundacionlacaixa.org/ca/beques-doctorat-inphinit

 

Euroaxess – Cercador d’ajuts i contractes pre-doctorals europeus

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

Ajuts post-doctorals

Ajuts post-doctorals Beatriu de Pinós, AGAUR

https://agaur.gencat.cat/ca/Beatriu-de-Pinos/

 

Ajuts per a contractes Ramón y Cajal (RYC), Agència Estatal d’Investigació

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-ramon-cajal-ryc-2022

https://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/convocatories/contractes-postdoctorals/#sections-tab-7

 

Juan de la Cierva Formació (JC), Agència Estatal d’Investigació

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-juan-cierva-2022

 

Ajudes per a contractes Juan de la Cierva-incorporació, Agència Estatal d’Investigació

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-juan-cierva-incorporacion-2020

 

Ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol Margarita Salas Modalitat I, Ministeri d’Universitats

https://www.universidades.gob.es/el-ministerio-de-universidades-crea-un-programa-de-ayudas-para-fomentar-la-recualificacion-y-la-movilidad-internacional-en-el-sistema-universitario-espanol/

https://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/convocatories/contractes-postdoctorals/#sections-tab-3

https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/recerca/.galleries/docs/convoca/20210701_Convocatoria-Recualificacion-UdL_CAT.pdf

 

Ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol Margarita Salas Modalitat II, Ministeri d’Universitats

https://www.universidades.gob.es/el-ministerio-de-universidades-crea-un-programa-de-ayudas-para-fomentar-la-recualificacion-y-la-movilidad-internacional-en-el-sistema-universitario-espanol/

https://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/convocatories/contractes-postdoctorals/#sections-tab-5

https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/recerca/.galleries/docs/convoca/20210701_Convocatoria-Recualificacion-UdL_CAT.pdf

 

Ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol Maria Zambrano Modalitat III, Ministeri d’Universitats

https://www.universidades.gob.es/el-ministerio-de-universidades-crea-un-programa-de-ayudas-para-fomentar-la-recualificacion-y-la-movilidad-internacional-en-el-sistema-universitario-espanol/

https://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/convocatories/contractes-postdoctorals/#sections-tab-6

https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/recerca/.galleries/docs/convoca/20210701_Convocatoria-Recualificacion-UdL_CAT.pdf

 

Convocatòria Beatriz Galindo per a l'atracció de talent investigador, Ministeri d’Universitats  

https://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/convocatories/contractes-postdoctorals/#sections-tab-14

https://www.universidades.gob.es/convocatoria-beatriz-galindo-de-ayudas-para-la-atraccion-del-talento-investigador-2022/

 

Programa UdL Impuls – Santander

https://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/convocatories/contractes-postdoctorals/#sections-tab-15

https://www.recercaitransferencia.udl.cat/export/sites/Recerca/ca/.galleries/docs/convoca/2022_Convocatoria_UdL-Impuls-2021-2023_def.pdf

 

Ajuts postdoctorals Junior Leader en àrees STEM, Funació La Caixa

https://fundacionlacaixa.org/ca/beques-postdoctorat-junior-leader

 

Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales, Fundación BBVA

https://www.redleonardo.es/noticias/adjudicadas-becas-leonardo-2023/

https://www.redleonardo.es/

 

Marie Skłodowska-Curie Postdocoral Action  (propera convocatòria abril 2024)

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships

 

Euroaxess – Cercador d’ajuts i contractes postdoctorals europeus

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

Contractacions post-doctorals (tenure-track i tenured)

Lector (tenure-track), Generalitat de Catalunya

https://recercaiuniversitats.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/treballar_al_sistema_dunis/personal_docent_i_investigador/acces-a-les-figures-de-professorat/convocatories-actives-de-pdi/lectors/

https://recercaiuniversitats.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/treballar_al_sistema_dunis/personal_docent_i_investigador/que-es-el-pdi/categories_acces_a_les_figures_de_professorat/

 

Profesor Ayudante Doctor (tenure-track), Ministeri de Universitats

 

Investigador Serra Húnter (tenure-track), Generalitat de Catalunya

https://serrahunter.gencat.cat/ca/inici/index.html

 

Investigador Ramón y Cajal (tenure-track), Agencia Estatal de Investigación

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-ramon-cajal-ryc-2022

 

Investigador Beatriz Galindo (tenure-track), Agencia Estatal de Investigación

https://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/convocatories/contractes-postdoctorals/#sections-tab-14

https://www.universidades.gob.es/convocatoria-beatriz-galindo-de-ayudas-para-la-atraccion-del-talento-investigador-2022/

 

Investigador María Zambrano (tenure-track), Agencia Estatal de Investigación

https://www.universidades.gob.es/el-ministerio-de-universidades-crea-un-programa-de-ayudas-para-fomentar-la-recualificacion-y-la-movilidad-internacional-en-el-sistema-universitario-espanol/

 

Agregat (tenured), Generalitat de Catalunya

https://recercaiuniversitats.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/treballar_al_sistema_dunis/personal_docent_i_investigador/acces-a-les-figures-de-professorat/convocatories-actives-de-pdi/agregats/index.html

https://recercaiuniversitats.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/treballar_al_sistema_dunis/personal_docent_i_investigador/que-es-el-pdi/categories_acces_a_les_figures_de_professorat/

 

Professores i professors permanents laborals (tenured), Generalitat de Catalunya

https://recercaiuniversitats.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/treballar_al_sistema_dunis/personal_docent_i_investigador/que-es-el-pdi/categories_acces_a_les_figures_de_professorat/

 

Profesor Contratado Doctor (tenured), Ministeri de Universitats

 

Titular d’Universitat (tenured), Ministeri de Universitats

 

Catedratico de Universidad (tenured), Ministeri de Universitats

 

Catedràtic contractat (tenured), Generalitat de Catalunya

https://recercaiuniversitats.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/treballar_al_sistema_dunis/personal_docent_i_investigador/que-es-el-pdi/categories_acces_a_les_figures_de_professorat/

 

Catedràtic d’Universitat (tenured), Generalitat de Catalunya

https://recercaiuniversitats.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/treballar_al_sistema_dunis/personal_docent_i_investigador/que-es-el-pdi/categories_acces_a_les_figures_de_professorat/

Ajuts per realitzar recerca en innovació docent

Ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària (ARMIF), Agaur

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-de-recerca-per-a-la-millora-de-la-formacio-inicial-de-mestres-i-professorat-de-secundaria-ARMIF-2023

 

Ajuts per a projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere (INDOVIG)

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-projectes-dinnovacio-per-a-la-millora-de-la-qualitat-docent-en-materia-de-violencia-de-genere-2023-INDOVIG-2023

 

Emociona (EduCaixa), programa per al desenvolupament de la competència socioemocionals, Fundació La Caixa

https://educaixa.org/ca/programa-emociona

 

Comunica (EduCaixa), programa per al desenvolupament de la competència comunicativa, Fundació La Caixa

https://educaixa.org/ca/programa-comunica

 

SteamXChange (EduCaixa), programa per al desenvolupament de la competència investigadora, Fundació La Caixa

https://educaixa.org/ca/programa-steamxchange

 

TheChallenge (EduCaixa), programa per realitzar projectes en relació amb els ODS amb alumnat de 3r i 4t ESO, FPB, Batxillerat o CFGM, Fundació La Caixa

https://fundacionlacaixa.org/ca/educaixa-the-challenge

 

Bigdata (EduCaixa), programa per al desenvolupament de la competència digital, Fundació La Caixa

https://educaixa.org/es/programa-bigdata

 

Be Critical (EduCaixa), programa per al desenvolupament de la competència mediàtica i el pensament crític, Fundació La Caixa

https://educaixa.org/ca/programa-becritical

 

Joves Emprenedors (EduCaixa), programa per al desenvolupament de la competència mediàtica i el pensament crític, Fundació La Caixa

https://educaixa.org/ca/programa-jovenes-emprendedores

 

Lideratge per a l’aprenentatge (EduCaixa), programa per a la millora del lideratge pedagògic, Fundació La Caixa

https://educaixa.org/ca/liderazgo-para-el-aprendizaje

 

Hello Math! (EduCaixa), programa per a la millora del pensament computacional a classe de matemàtiques, Fundació La Caixa

https://educaixa.org/es/-/formacion/hellomath-atrevete-creatividad-matematica

 

Bridge Call (EduCaixa), programa per impulsar projectes liderats per joves emprenedors, Fundació La Caixa

https://fundacionlacaixa.org/ca/educaixa-the-bridge-convocatoria

 

ProFuturo, programa per a reduir la bretxa educativa al món proporcionant una educació digital de qualitat als infants que viuen en entorns vulnerables de l’Amèrica Llatina, el Carib, l’Àfrica i l’Àsia

https://fundacionlacaixa.org/ca/profuturo-descripcio

Horizon Europe Webinars

Topic: WIDERA Program of the Horizon Europe.

Organized by:Ministry of Science and Innovation.

Destination: It's entities will hold five consecutive webinars focused on the open calls of  the WIDERA Program of the Horizon Europe Framework Program. This webinar will be dedicated to discussing the calls related to Talent , Open Science , Gender Equality , Artificial Intelligence and Valorization that support the development of the Political Agenda of the European Research Area (ERA).
The webinars are open to all interested people. There will be a registration that, depending on the needs, can be made by expressing their interest in a certain block to the representative of the WIDERA Program Committee, Dr. Armela Dino by sending an email to armela.dino@ciencia.gob.es.

Date & place: 16th November 2023, 10h-14h, Online.

https://www.horizonteeuropa.es/webinarios-de-trabajo-enfocados-las-convocatorias-abiertas-del-programa-de-capacitacion-widera

Altres ajuts

Convocatòria Joan Oró. Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació – fins al 13 de novembre de 2023

Aquesta iniciativa finança projectes comunicatius científics en llengua catalana, tant per a joves talents menors de 40 anys com per a comunicadors i divulgadors consolidats, de 40 anys o més. També es poden atorgar a entitats, universitats, centres de recerca o empreses. L’objecte d’aquests ajuts és fomentar i enfortir la cultura científica a Catalunya en català, tot potenciant especialment el talent jove i els formats comunicatius audiovisuals. Per això, es dona suport a la realització de projectes, activitats o iniciatives innovadores que apropin el coneixement científic i tecnològic a la ciutadania, fent especial atenció als beneficis socials que es deriven de l’aplicació del coneixement.

Més informació: https://ajutsfcri.fundaciorecerca.cat/